Wolontariat

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
J.P.II

 

Nasza organizacja jest otwarta na współpracę z wolontariuszami doceniając szlachetność tej idei. Wolontariat we wszystkich swoich postaciach jest przede wszystkim sprawą serca, umysłu i umiejętności otwierania się na potrzeby innych ludzi, ofiarowując im część swojego czasu. Niosąc pomoc ludziom potrzebującym uczymy się pokory, zaangażowania, zdobywamy nieocenione doświadczenie w kontaktach z drugim człowiekiem.

Wolontariat kształtuje postawy, ale też umiejętności takie jak zaradność, odpowiedzialność i samodzielność. Pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy, daje towarzystwo interesujących osób, uwrażliwia na drugiego człowieka i wzmacnia poczucie własnej wartości. Praca społeczna niesie ze sobą możliwość samorealizacji poprzez pomoc drugiemu człowiekowi oraz uzmysławia, że umiejętności, które posiadamy – często bagatelizowane – mogą okazać się niezmiernie przydatne w niesieniu pomocy innym.

Wolontariat w Stowarzyszeniu „Uskrzydleni” daje szansę zdobycia wiedzy pod okiem pedagogów z wieloletnim doświadczeniem, zaangażowania się w interesujące akcje czy wykazanie się kreatywnością w pracy z dziećmi. Niemal każdy z aktualnie zatrudnionej kadry rozpoczynał swoją przygodę z szeroko rozumianą pedagogiką właśnie jako wolontariusz. Takie zaangażowanie w dzisiejszym świecie jest na pewno ogromną szansą – oprócz tego, że daje radość bycia potrzebnym i rozwija umiejętności społeczne, to jest też bardzo często początkiem do kariery zawodowej. Dzięki wolontariatowi wciąż zdobywamy nową wiedzę, nabywamy konkretne umiejętności i co najważniejsze – gromadzimy, tak istotne dzisiaj, doświadczenie zawodowe. Angażując się w działalność społeczną poznajemy nie tylko coraz to nowych ludzi (zarówno tych, którym pomagamy, jak i tych, z którymi to czynimy), ale przede wszystkim poznajemy samych siebie. Mamy możliwość sprawdzenia, na ile jesteśmy wytrwali w naszych deklaracjach pomocy innym i czy konsekwentnie potrafimy się z nich wywiązywać.

 

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się częścią siebie i wspólnego uskrzydlania!

wolontariuszedzien

 

Karta etyczna wolontariusza

Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
Będę działać w zespole.
Będę osobą, na której można polegać.
Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.