Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Wspierania dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni”
z siedzibą przy ul. Barbary 22b, 44-270 Rybnik

NIP: 642 31 909 33
Regon: 36196396000000
KRS: 0000566236
e-mail: stowarzyszenieuskrzydleni@gmail.com

Numer konta: 32 2030 0045 1110 0000 0413 3960

Numery kontaktowe:
Prezes Zarządu Anna Tęcza – tel. 792 724 020

Placówka Wsparcia Dziennego „Słoneczna Gromada” w Niedobczycach

ul. Barbary 22b, 44-270 Rybnik
tel. 579 908 306

Placówka Wsparcia Dziennego Rybnik – Piaski

ul. Za Torem 3b, 44-203 Rybnik
tel. 690 400 420

Placówka Wsparcia Dziennego Rybnik – Chwałowice
ul. Śląska 18, 44-206 Rybnik
tel. 579 908 307