Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Wspierania dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni”
z siedzibą przy ul. Barbary 22b, 44-270 Rybnik

NIP: 642 31 909 33
Regon: 36196396000000
KRS: 0000566236
e-mail: stowarzyszenieuskrzydleni@gmail.com

Główny numer konta: 32 2030 0045 1110 0000 0413 3960
Nr konta PWD Niedobczyce: 18 2030 0045 1110 0000 0419 7650
Nr konta PWD Chwałowice: 39 2030 0045 1110 0000 0419 7660
Nr konta PWD Piaski: 60 2030 0045 1110 0000 0419 7670

Numery kontaktowe:
Prezes Zarządu Anna Tęcza – tel. 792 724 020
Wiceprezes Zarządu Agnieszka Frydecka – tel. 693 526 607

Placówka Wsparcia Dziennego „Słoneczna Gromada” w Niedobczycach

ul. Barbary 22b, 44-270 Rybnik
tel. 579 908 306

Placówka Wsparcia Dziennego Rybnik – Piaski

ul. Za torem 3b, 44-203 Rybnik
tel. 600 400 420

Placówka Wsparcia Dziennego Rybnik – Chwałowice
ul. Śląska 18, 44-206 Rybnik
tel. 579 908 307